Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

flaga.gifOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw organizacyjno - prawnych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe prawnicze,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) znajomość przepisów ustaw dotyczących działalności gminy,
7) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
8) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) samodzielność i kreatywność,
2) umiejętność analizy problemów,
3) umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność i rzetelność,
4) dyspozycyjność,

Czytaj więcej...

1018_20.jpgW dniu 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Małkinia Górna miało miejsce uroczyste wręczenie Nagród Wójta nauczycielom i dyrektorom naszych placówek oświatowych. Trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą pedagogów jest zadaniem wymagającym wiele wysiłku i poświęcenia. W przededniu święta Dnia Edukacji Narodowej Pani Wójt Bożena Kordek podziękowała nauczycielom za ich pracę, pogratulowała sukcesów i wspaniałych wyników.

Czytaj więcej...

 

1010_03.jpgKOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

 Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi budowy chodnika w Zawistach Podleśnych informuję, że inwestycja jest w połowie finansowana z budżetu gminy Małkinia Górna. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 162 095, 41 zł.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngUprzejmie informuję, że w dniu19 października 2016 r. (środa) o godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Małkinia Górna, zwołana na wniosek Wójta Gminy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Małkinia Górna.

Czytaj więcej...

dzien_papieski.jpgTegorocznemu Dniu Papieskiemu obchodzonemu w całej Polsce 9 października 2016 roku będzie towarzyszyć hasło „Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Hasło to niesie przesłanie św. Jana Pawła II, który uczył nas, że dobro czynione drugiemu człowiekowi jest aktem prawdziwej miłości, gdy świadcząc ją, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy ją od nas przyjmują.

Niezwykły pełen pięknych, ale też i trudnych momentów pontyfikat Jana Pawła II pozwolił nam poznać Go, jako Papieża wszystkich ludzi, a ponadto wspaniałego ciepłego człowieka obdarzonego poczuciem humoru i przede wszystkim wielką wrażliwością, empatią wobec bliźniego bez względu na jego światopoglądy.

Czytaj więcej...

flaga.gifSzanowni Państwo,

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt „Programu współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Dokument ten wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania, jakie będą realizowane w roku przyszłym. Konsultacje społeczne umożliwiają dostosowanie programu do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej...

herb_malkinia.pngW związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci z tytułu spożycia podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w związku z pismem w tej sprawie otrzymanym od Służby Celnej, przestrzegamy mieszkańców naszej Gminy przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Czytaj więcej...

1011_01.jpgUl. Witosa w Małkini Górnej powstała w 2011 r, jednak projekt drogi nie obejmował dróg dojazdowych oraz ułożenia chodników wzdłuż jezdni. Przez wzgląd na bezpieczeństwo mieszkańców ul. Witosa i wszystkich mieszkańców osiedla oraz mając na uwadze estetykę otoczenia, we wrześniu rozpoczęła się budowa chodnika oraz przebudowa dróg dojazdowych od ul. Witosa.

Dnia 21.06.2016 r. Urząd Gminy ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z wynikiem zapytania, projekt wykonała firma ARIGOLD Paulina Kukla z Gdyni, za kwotę 7 995,00 zł brutto.

Czytaj więcej...

1004_01.jpgW dniu 26.09.2016 r. rozpoczęła się oczekiwana od kilkunastu lat inwestycja, polegająca na przebudowie jednej z głównych ulic znajdujących się w centrum Małkini Górnej. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej - ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej to koszt prawie 2 000 000 złotych. Część tych środków w wysokości 63,63% gmina pozyskała  z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wniosek złożony został 12.01.2016 r. W dniu 15.07.2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy, Pani Bożena Kordek podpisała umowę na dofinansowanie zadania.

Czytaj więcej...

flaga.gifWójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek informuje o wyniku postępowania konkursowego w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Tytuł projektu: Czyste powietrze - OZE dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna”.

Czytaj więcej...

1001_07.jpgW dniu 30 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna.

Przed otwarciem sesji Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej podkomisarz Piotr Góralczyk omówił zasady działania interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą tego narzędzia internetowego każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł samodzielnie przekazać informacje na temat istniejących zagrożeń bezpieczeństwa w pobliżu miejsca zamieszkania, bez potrzeby nawiązywania osobistego kontaktu z policjantami.

Czytaj więcej...

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

Our website is protected by DMC Firewall!