Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_250_378_16777215_00_images_zdjecia_2017_suw_0623_17.jpg21 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złotki. Wodociąg w miejscowości Prostyń był jedną z ważniejszych inwestycji ubiegłego roku. Jej realizacja przyczyniła się do wyraźnej poprawy jakości wody pitnej oraz zapewnienia ciągłości jej dostaw dla części mieszkańców gminy Małkinia Górna. Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Złotkach jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w okolicy. Zlokalizowana jest w miejscowości Złotki w gminie Sadowne w powiecie węgrowskim. Koszty jej realizacji rozłożone były po równo na obie gminy.

Uroczystość otwarcia SUW zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Ewa Orzełowska- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Radni Województwa Mazowieckiego: Pan Mirosław Augustyniak i Pan Marian Krupiński, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach- Pan Marek Renik, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIGW w Warszawie- Pan Andrzej Daniluk, Starosta Powiatu Węgrowskiego- Pan Krzysztof Fedorczyk, Wójtowie obu gmin: Pani Bożena Kordek i Pan Waldemar Cyran, Radni Powiatowi, Przewodniczący Rad Gmin, radni, sołtysi, a także okoliczni mieszkańcy. 

Na wstępie uroczystości Pan Waldemar Cyran Wójt Gminy Sadowne wraz z Panią Bożeną Kordek Wójtem Gminy Małkinia Górna przybliżyli zgromadzonym gościom zarys realizacji inwestycji. Po ceremonialnym przecięciu biało-czerwonej wstęgi nastąpiła wspólna modlitwa i poświęcenie budynku stacji przez dziekana dekanatu łochowskiego ks. kan. Ryszarda Zalewskiego proboszcza parafii Prostyń i ks. kan. Stanisława Wojciechowskiego proboszcza parafii Sadowne . Zgromadzeni goście mieli możliwość wizytowania stacji i obejrzenia instalacji, które się w niej znajdują. Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się na granicę gminy Małkinia Górna i Sadowne, gdzie symbolicznie znów przecięto biało-czerwoną wstęgę przy jednym z hydrantów.

SUW w Złotkach: 

· 29 marca 2010 roku Rada Gminy Małkinia Górna Uchwałą nr 217/XXXVI/2010 wyraziła zgodę na podpisanie i realizację porozumienia Gmin Małkinia Górna i Sadowne na wspólne przedsięwzięcie o nazwie ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Złotkach wraz z odcinkiem sieci głównej do granicy gmin.’’ Miesiąc później obie gminy zawarły stosowne porozumienie. Liderem porozumienia ustanowiona została Gmina Sadowne. Przewidywany całkowity koszt określono na kwotę 1. 600.000 zł.

· 28 listopada 2011 roku gmina Sadowne zawarła umowę z Zakładem Usług Wiertniczych na wykonanie odwiertu dwóch studni na kwotę 124.328,40 zł. brutto.

· W dniu 4 kwietnia 2012 roku dokonano odbioru końcowego wykonanych robót wiertniczych.

· 1 czerwca 2012 roku zawarta zastała umowa z firmą ,,Projmar’’ z Siedlec na wykonanie projektu budowlanego stacji uzdatniania wody w m. Złotki za kwotę 67.650.00 zł. brutto.

· 14 listopada 2013 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z firmą Bartosz sp. j. z Białegostoku na ,,budowę SUW o wydajności 40 m3/h za kwotę 1.445.267,33 zł. brutto.

· W dniu 4 września 2014 roku Gmina Sadowne zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w formie umarzalnej pożyczki w wysokości 800.000,00 zł.

· 30 czerwca 2014 roku dokonano odbioru technicznego SUW w Złotkach.

Nad realizacją zadania nadzór inwestorski sprawowali:

1. Pan Arkadiusz Łojewski- branża sanitarna,

2. Pani Wiesława Polak- branża konstrukcyjno- budowlana,

3. Pan Krzysztof Gałązka- branża elektryczna.

· Dnia 30 września dokonano odbioru sieci wodociągowej zrealizowanej do granicy Gminy Małkinia Górna.

· 2 stycznia 2017 roku pomiędzy Gminą Małkinia Górna i Sadowne zawarte zostało porozumienie dotyczące warunków eksploatacji  SUW w Złotkach. 

Rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2015 i 2016. Koszty dla gminy Małkinia to kwota 800.000 zł. i kwota 800.000 zł.  dla gminy Sadowne.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Prostyni, Złotek, Orzełka oraz Kolonii Złotki będą mieli wystarczającą ilość wody na zaspokojenie potrzeb życiowych i gospodarczych. Bardzo długo, bo ponad 20 lat czekali na czystą i bezpieczną do spożywania wodę.

Wspólne wysiłki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych Wójta Gminy Małkinia Górna Pani Bożeny Kordek oraz Wójta Gminy Sadowne Pana Waldemara Cyrana zaowocowały finalizacją inwestycji. To dobry przykład współpracy samorządowej ponad granicami terytorialnymi, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi dobro mieszkańców.

 

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is a Joomla Security extension!