Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

INFORMUJE, że istnieje możliwość ubiegania się o

refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w kwocie 25.000,00 zł na jedno stanowisko pracy

 

w ramach niżej wskazanych programów:

 

  1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi(środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, które zamieszkują tereny wiejskie powiatu ostrowskiego.

 

  1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia(środki z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

 

  1. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)”projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1

 

Na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy mogą być zatrudnione osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy),  oraz kobiety.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy (pokój nr 19) oraz koordynator programów (pokój nr 19).

 Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,  508 027409, 508 027545

 

druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

oraz w siedzibie PUP

 

Przy przyznawaniu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących dokonywania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych programów i projektu.

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!