Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zespół Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej przystąpił do projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2016". Projekt, który złożyliśmy nosi tytuł „Nasza szkoła – cząstką Europy”. Priorytetowym celem naszej  szkoły jest rozwijanie kompetencji językowych jak największej grupy nauczycieli, co w przyszłości umożliwiłyby im nawiązanie międzynarodowej współpracy partnerskiej ze szkołami z innych krajów.

Przyznane dofinansowanie wynosi 125 416,12 zł. Inicjatorem przystąpienia do projektu i opracowania wniosku jest dyrektor szkoły p. Marta Jasionek. Złożony projekt opracował zespół nauczycieli, którzy wezmą bezpośredni udział w projekcie.

Projekt w pełni odpowiada na potrzeby placówki. Jego głównym celem jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli Zespołu Szkół w zakresie języka angielskiego, poprawienie jakości zarządzania szkołą, oraz unowocześnienie programów nauczania i ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów, co w dalszej perspektywie ma  pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości pracy szkoły oraz na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz wzrost ich aspiracji i poczucia własnej wartości. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. Uczestnikami jest 10 nauczycieli : Marta Jasionek, Dorota Sobieska, Elżbieta Więckowska, Marcin Wojciechowski, Ryszard Jarka, Agata Ciołkowska, Joanna Zaręba, Maria Pekałowska, Alena Przywoźna, Anna Waracka-Zyśk. 

W ramach realizacji projektu planowane jest podjęcie następujących działań:

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach językowych, jak również w  kursach metodycznych dotyczących aktualnych trendów w teorii i praktyce języka angielskiego;

- realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych poprzez platformę eTwinning, wymiany uczniów, organizowanie konferencji internetowych, założenie klubu korespondencyjnego, prowadzenie wideo lekcji;

- organizowanie eventów takich jak : Dni Języków Obcych, Dzień Kuchni Międzynarodowej, Dzień Irlandii;

- kształtowanie postaw tolerancji oraz otwartości wobec różnorodności kulturowej Europy i świata;

- wprowadzenie elementów języka angielskiego na lekcjach poszczególnych przedmiotów;

- wzbogacenie programu nauczania j. angielskiego oraz programu koła j. angielskiego, co zwiększy efektywność nauczania tego języka i poprawi wyniki uczniów w sprawdzianach zewnętrznych, zostaną zastosowane bardziej motywujące metody nauczania poprzez np. platformę Moodle, multimedia, wprowadzanie elementów CLIL;

- promocja projektu oraz działań podjętych w ramach jego realizacji.

Projekt będzie monitorowany i poddawany ewaluacji poprzez systematyczną analizę danych ilościowych i jakościowych pozyskiwanych poprzez hospitacje, ankiety, wywiady i rozmowy, raporty on-line itp. Upowszechnianiu informacji na jego temat będą służyć cykliczne spotkania z rodzicami, publikacje przede wszystkim na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych.

 

Our website is protected by DMC Firewall!