Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.malkiniagorna.pl/asp/pliki/2018/2018-10-08_konkurs_fotograficzny.jpg
There was a problem loading image http://www.malkiniagorna.pl/asp/pliki/2018/2018-10-08_konkurs_fotograficzny.jpg

Obraz na stronie 2018-10-08_konkurs_fotograficzny.jpg

Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego - Matematyka Okiem Laika

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego - Matematyka Okiem Laika  jest  Gmina Małkinia Górna pod honorowym patronatem Wójta Gminy.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna bez względu na wiek.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie jury, a także ich dzieci i małżonkowie.
 1. Celem konkursu jest zainteresowanie, jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, królowej nauk. Konkurs skierowany jest do osób, które potrafią spojrzeć na matematykę w sposób niekonwencjonalny, oczyma wyobraźni w ujęciu artystycznym i uwiecznić swoje myśli, spostrzeżenia na fotografii.
 2. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 3. Nieodzownym elementem przystąpienia do konkursu, jest (zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na jego udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Matematyka Okiem Laika”- załącznik nr 1 do regulaminu) lub (zgoda na udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Matematyka Okiem Laika” - uczestnik od 18 roku życia – załącznik nr 2 do regulaminu).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

2. Zgłaszanie prac

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko 1 pracę (1 zdjęcie).
 2. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do dnia ogłoszenia wyników konkursu protokołem jury nie były nigdzie publikowane i udostępniane w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym innym konkursie bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy (zdjęcia) konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste.
 6. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie i wykorzystanie ich wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora.
 8. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń.
 9. Uczestnik zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności oraz ewentualnych roszczeń kierowanych przez osoby trzecie.
 1. Uczestnik konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres  e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 października 2018 roku do godziny 16.00. W treści e-maila ze zgłoszeniem pracy do konkursu należy napisać – Gminny Konkurs Fotograficzny - Matematyka Okiem Laika – zgłoszenie pracy. Wraz ze zdjęciem konkursowym należy przesłać zgodę – załącznik nr 1 lub 2.
 1. Zdjęcie powinno przedstawiać zagadnienia kojarzone z matematyką oraz z autorską informacją co przedstawia dana fotografia ( np.: liczby,  równoległość, symetria, figury geometryczne itp.).

3. Prawa autorskie

 1. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia zdjęcia udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego i rozporządzania tymi prawami, bez prawa jej wypowiadania przez uczestnika z prawem do udzielenia przez Organizatora sublicencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej w postaci zdjęcia wraz z informacją zawierającą tytuł, opis i dane autora na następujących polach eksploatacji:
 • W przedmiocie utrwalania oraz zwielokrotniania utworu (zdjęcia) – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w: mediach społecznościowych, mediach elektronicznych i drukowanych, wystawach, kalendarzach, książkach, kartach pocztowych, oraz we wszelkich działaniach promocyjnych i edukacyjnych gminy.
 • W zakresie obrotu oryginałem lub też egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
 • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).
 1. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze zdjęć na żadnym odrębnym polu jego eksploatacji.

4. Terminy

 1. Termin zgłoszenia do konkursu (przekazania plików w sposób elektroniczny  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. upływa w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 16.00). Po upływie tego terminu zbierze się 3 osobowa  komisja (w skład której wchodzą matematycy i plastyk), którzy ocenią wszystkie nadesłane prace i wyłonią zwycięzców 3 najlepszych zdjęć.
 2. Prace, które zostaną uznane za najciekawsze zostaną przesłane na Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie.

5. Nagrody i wyróżnienia

 1. 3 najlepsze prace wyłonione przez jury w ramach Gminnego Konkursu Fotograficznego – Matematyka Okiem Laika, zostaną również nagrodzone przez Wójta Gminy Małkinia Górna, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 3. Fotografie wykonane przez laureatów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem imienia i nazwiska autora. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie www.malkinaigorna.pl wraz z informacją kiedy nastąpi wręczenie nagród i dyplomów.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wójt Gminy Małkinia  Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
 2. Do pracy należy dołączyć wyżej wskazane w tekście (w zależności od wieku) załączniki.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna

SFbBox by website

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd