Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

b_250_195_16777215_00_images_zdjecia_2017_KPP_Ostrw_Mazowiecka.jpgOGŁOSZENIE o naborze nr 13778 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektora - Wydziału Kryminalnego w korpusie służby cywilnej

Miejsce wykonywania pracy: Adres Urzędu:

Ostrów Mazowiecka Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej ul. płk. Karola Piłata 12 

 

Warunki Pracy:

 • współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 
1.        Utrzymanie i obsługa wewnątrz powiatowej sieci łączności kablowej i radiowej oraz informatycznej, a także ich zabezpieczenie.
2.        Tworzenie i wykorzystywanie policyjnych i poza policyjnych komputerowych baz danych do celów analitycznych.
3.        Udzielanie policjantom informacji z dostępnych baz danych.
4.        Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania modułu dostępu do danych i systemu indywidualnych uprawnień użytkowników.
5.        Organizowanie łączności w stanach kryzysowych oraz na czas operacji.
6.        Wprowadzanie danych do policyjnych baz danych.
7.        Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu łączności i informatyki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięczny staż pracy
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych
 • praktyka lub staż na stanowisku związanym z informatyką i łącznością
 • doświadczenie w pracy z systemami baz danych
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność

 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 
Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należny złożyć do: 16 sierpnia 2017 roku
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ”Ogłoszenie o naborze nr 13778”

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego pod telefonem nr (029) 746 92 23

 

 


OGŁOSZENIE o naborze nr 13777 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektora –Zespołu Prezydialnego w korpusie służby cywilnej

 

Miejsce wykonywania pracy: Adres Urzędu:

Ostrów Mazowiecka Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

 

Warunki Pracy:

 • współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • wymuszona pozycja ciała

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.        ewidencja przepisów prawnych wpływających do jednostki i ich dystrybucja na poziomie KPP w Ostrowi Mazowieckie
2.        aktualizowanie na bieżąco zbioru aktów prawnych jednostki oraz zapoznanie z przepisami policjantów i pracowników jednostki
3.        sporządzanie przepisów wydawanych na poziomie KPP w oparciu już istniejące,
4.        sporządzanie wykazów na pocztę specjalną
5.        sporządzanie wykazów na Pocztę Polską
6.        comiesięczne rozliczanie kosztów poniesionych przez jednostkę w związku z korespondencją przesyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej
7.        prowadzenie rejestru teczek ,dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
8.        prowadzenie powielarni dla potrzeb Wydziałów KPP w Ostrowi Mazowieckiej
9.        pisanie poleceń wydanych przez komendanta oraz protokołowanie odpraw

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy
 • znajomość obsługi komputera
 • terminowość, staranność i precyzja w wykonywaniu zadań,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WyWymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność

 

Dokumenty i Oświadczenia niezbędne:

 • życiorys /CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 
Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należny złożyć do: 16 sierpnia 2017 roku
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. Karola Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ”Ogłoszenie o naborze nr 13777”

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego pod telefonem nr (029) 746 92 23

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd