Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

b_250_294_16777215_00_images_herb_malkinia.pngO stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie ww. stypendium dostępne będą w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Nurska 144. 


Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018
- Regulamin

Termin składania wniosków:

- uczniowie – 15 września 2017 r.
- słuchacze kolegiów – 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 22, w godz. 8.00 -16.00

Kwota uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium:

514 zł netto na 1 członka rodziny.

Wymagane dokumenty (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), które należy dołączyć do wniosku:

1) zaświadczenie o zarobkach netto z zakładu pracy lub oświadczenie;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) lub oświadczenie;

3) zaświadczenia (decyzje) z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach lub oświadczenie;

4) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) lub oświadczenie;

5) odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego lub oświadczenie;

6) dokumenty potwierdzające o wysokości otrzymywanych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub oświadczenie;

7) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gruntów rolnych położonych poza Gminą Małkinia Górna;

8) zaświadczenie (decyzję) lub oświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego;

9) jeżeli uczeń/słuchacz otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, decyzję przyznającą stypendium lub oświadczenie;

10) dochody z innych tytułów np.: praca dorywcza, pomoc rzeczowa lub finansowa rodziny, oświadczenie o otrzymywaniu lub nie alimentów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w przypadku braku wyroku sądowego o przyznaniu alimentów).

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zbieranie imiennych faktur VAT i rachunków.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje udzielane będą w szkołach oraz w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, pokój nr 22 oraz pod numerem telefonu (29) 644 87 97 – Dorota Dębek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek     

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd